PRIVACYVERKLARING STICHTING RONDJE AMELAND

U heeft er recht op dat de Stichting Rondje Ameland zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u deelneemt aan Rondje Ameland, Rondje Ameland wilt sponsoren of mee wilt helpen als vrijwilliger, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.

Privacy beheerder

Bestuurder G. de Jong is aangesteld als privacy beheerder voor Stichting Rondje Ameland. Hij is eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Rondje Ameland.

De verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens met de voldoende doeleinden:

- Aanmelddatum; voornaam; tussenvoegsel; achternaam; adres; postcode en woonplaats met als doel inschrijvingen van deelnemers, donateurs/sponsoren en vrijwilligers te verwerken en registreren en de uitvoering van het donateurs- of sponsorschap of de verwerking van een eenmalige gift.

- Emailadres met als doel om de startkaarten te versturen en eventueel de nieuwsbrief. Voor vrijwilligers om een oproep te doen en informatie te sturen over de tocht en het werk wat men gevraagd wordt te doen. Voor de donateurs en sponsoren om contact te houden over de sponsoruitingen (tegenprestaties) die de Stichting Rondje Ameland gaat doen en om de factuur te sturen.

- Banknummer met als doel de betaling te kunnen afhandelen, verwerken en controleren. Deelnemers betalen per direct op het moment van inschrijving. Donateurs krijgen na een toezegging een factuur gestuurd. Als men een bedrag overmaakt zonder toezegging, krijgt men een factuur voor het overgemaakte bedrag. Betaalwijze via Ideal, Ideal QR, Creditcard, Bancontact, SOFORT Banking, beveiligd en mogelijk gemaakt door Mollie B.V.

- Geboortedatum met als doel de controle van de minimum leeftijd van de deelnemers.

- Telefoonnummer met als doel de veiligheid van de deelnemers. Deelnemers en vrijwilligers kunnen gebeld worden bij calamiteiten en plotselinge weeromslagen zoals onweer en stortregens.

Wij leggen vast of personen toestemming geven om de nieuwsbrief te ontvangen.

Stichting Rondje Ameland verwerkt geen ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijn

Stichting Rondje Ameland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het kan zijn dat uw gegevens langer worden bewaard indien dit verplicht is op grond van de wet.

Afmeldingen worden nog 2 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het systeem verwijderd.

Delen met anderen

Stichting Rondje Ameland verstrekt uw gegevens uitsluitend aan partijen die administratieve diensten voor onze stichting uitvoeren, namelijk drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen. Wij verstrekken alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie en persoonsgegevens worden door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Stichting Rondje Ameland verstrekt uw gegevens voor het overige uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het bestuur heeft besloten dat het aangaan van een verwerkersovereenkomst bij de aantallen die wij laten drukken een te zwaar middel is. Het ligt in de lijn der verwachting dat verwerkers niet zitten te wachten op kleine klanten zoals wij als ze ook nog de uitgebreide administratieve last hebben van het aangaan van een formele overeenkomst.

Het bestuur doet zaken met accountantskantoor Buro Twa en is ervan overtuigd dat dit een gerenommeerde partij is die zorgvuldig omgaat met de aan hen geleverde persoonsgegevens.

Kinderen

Stichting Rondje Ameland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Stichting Rondje Ameland, via info@rondjeameland.nl.

Beveiliging

Stichting Rondje Ameland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (zowel technisch als fysiek) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Nieuwe deelnemers, donateurs/sponsoren of vrijwilligers melden zich aan of af bij het secretariaat dat wordt bemand door bestuurder A. Grevink. Ook de antwoordformulieren die worden ingevuld op de website, komen binnen bij het secretariaat. Bestuurder A. Grevink levert de nieuwe aan- en afmeldingen wekelijks aan bij bestuurder G. de Jong, die de aanmelding in een spreadsheet verwerkt. De aanmeldformulieren en startkaarten worden versleuteld verstuurd.

De spreadsheet van de deelnemers-; donateurs-/sponsoren- en vrijwilligersadministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij bestuurder G. de Jong. Bestuurder G. de Jong maakt iedere maand een back-up van de systemen. De back-up staat op een losse schijf die hij bewaart in een afsluitbare brandkluis.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rondjeameland.nl.

Website Stichting Rondje Ameland

Stichting Rondje Ameland gebruikt technische cookies en functionele cookies . Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via info@rondjeameland.nl. Aanvullende informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens kunt u vinden in onze algemene voorwaarden.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Website door: Wesley Akkerman