Reglement


1. Rondje Ameland is een wandelevenement en kent geen wedstrijdverband.
2. Elke deelnemer voor de wandeltocht van 50 kilometer dient zich tussen 04.00 en 04.30 uur te melden bij de inschrijvingspost op het parkeerterrein aan de Jan-Jacobsweg in Hollum.
3. Elke deelnemer voor de wandeltocht van 25 kilometer dient zich tussen 09:00 en 09:30 te melden bij de inschrijvingspost op het parkeerterrein aan de jan-Jacobsweg in Hollum.
4. De starttijd van de wandeltocht van 50 kilometer is 05.00 uur ’s morgens.
5. De starttijd van de wandeltocht van 25 kilometer is 10:00 uur ’s morgens.
6. Een deelnemer die op het uiterste tijdstip voor de aanvang van de wandeltocht van 50 kilometer (05.00 uur) niet aanwezig is, wordt geacht niet te zijn opgekomen en wordt van deelneming uitgesloten.
7. Een deelnemer die op het uiterste tijdstip voor de aanvang van de wandeltocht van 25 kilometer (10.00 uur) niet aanwezig is, wordt geacht niet te zijn opgekomen en wordt van deelneming uitgesloten.
8. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven route te volgen en niet van de aangegeven wandelpaden te wijken.
9. De deelnemers zijn verplicht zich bij de controleposten onderweg te melden. Indien een deelnemer besluit de tocht voortijdig te beëindigen, dient hij/zij zich af te melden bij de dichtstbijzijnde controlepost of bezemwagen en de stempelkaart in te leveren.
10. Onderweg mag géén afval worden achtergelaten. Dit dient meegenomen te worden naar het volgende controlepunt of in de daarvoor bestemde afvalbakken.
11. De uiterste aankomsttijd bij de finish is vastgesteld op 17.00 uur ’s middags. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die na 17.00 uur nog onderweg zijn van de route te halen.
12. De organisatie van Rondje Ameland adviseert tijdens Rondje Ameland een paar extra sokken mee te nemen en goed ingelopen schoenen te dragen.
13. De organisatie van Rondje Ameland adviseert een mobiele telefoon mee te nemen tijdens deelname aan Rondje Ameland zodat in geval van calamiteiten de organisatie om advies gevraagd kan worden.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Rondje Ameland.

Extra informatie


De start.
Er wordt gestart vanaf het parkeerterrein aan de Jan-Jacobsweg in Hollum. De starttijd voor Rondje Ameland 50 km is om exact 05:00 uur en voor Rondje Ameland 25 km om exact 10:00 uur.

Wat zijn de kosten?
De kosten per deelnemer bedragen voor Rondje Ameland 50 km € 27,50 en voor Rondje Ameland 25 km € 20,00. U krijgt daarvoor onderweg: (veranderingen voorbehouden!)
koffie, thee, water, ranja, bouillon, twee broodjes kaas, hartige snack, stuk fruit, candybar, rol drop en een aandenken aan de fantastische tocht rondom het mooie Ameland!

GEEN wedstrijd!
Het Rondje Ameland is beslist geen wedstrijd. Elke deelnemer bepaalt zijn/haar eigen tempo. Er is geen plaats voor hardlopers, de organisatie is daar niet op ingespeeld.
Deelname aan Rondje Ameland 50 km is slechts toegestaan voor personen met een minimale leeftijd van 12 jaar. Deelname aan Rondje Ameland 25 km kent geen minimale leeftijdsgrens. Dat betekent overigens niet dat u niet hoeft te trainen, het is beslist geen gemakkelijk te volbrengen prestatie. U behoort in een goede conditie zijn!


Website door: Wesley Akkerman